Eind juni is een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de ruiter- en menroute in Herperduin. De route wordt voorzien van andere paaltjes met nieuwe bewegwijzering, nieuwe routedelen door het begrazingsgebied en  extra menpoorten inclusief geleideplanken en opstappalen. Daarnaast wordt er op delen van de route begroeiing weggehaald om een goede doorgang te houden.

Dit is het resultaat van meerdere gesprekken in de afgelopen jaren tussen Stg. Ruiters en Menners Herperduin/Maashorst, de gemeente Oss en het Maashorst Team. De route sluit aan op de bestaande ruiter- en menroute die gelegen is in De Maashorst ten zuiden van de A50.

Na een gedegen en constructieve afstemming in meerdere overleggen gedurende de afgelopen twee jaar kunnen we nu de eerste schop in de grond zetten. De route wordt komende weken door IBN in orde gemaakt.

Ruiter en menroute

Routekaart Ruiters en mennen Herperduin

De nieuwe route in Herperduin (rood) met de toegangspoorten (geel)

Om van Herperduin naar het zuiden van De Maashorst te gaan en vice versa en daarmee de A50 en N324 te passeren moeten de ruiters en menners gebruik maken van de weg. Oversteken via de ecoducten is niet toegestaan. 

Wat ging er aan vooraf?

In 2015, bij het opstellen van het integraal Beheer- en Inrichtingsplan (IBeP) in 2015, hebben een aantal ruiters en menners zich verenigd in Maashorst Open. Zij zijn, samen met De Maashorst, gekomen tot de ruiter- en menroute in het zuiden van het gebied.

Een andere groep ruiters en menners was het niet eens met de plannen om nieuwe routes buiten het begrazingsgebied aan te leggen. Daarom is eind 2016 een nieuwe groep ruiters en menners opgestaan en is de Stichting belangenbehartiging Ruiters en Menners Herperduin/Maashorst opgericht.

Na de opening van de ruiter- en menroute is Maashorst Open in 2017 opgegaan in de Stichting belangenbehartiging Ruiters en Menners Herperduin/Maashorst. Hierdoor is er één duidelijk en krachtig aanspreekpunt voor ruiters en menners in de regio en afvaardiging in de Adviesraad (voorheen Gebruikersraad). Deze stichting blijft een belangrijke rol spelen bij het beheer en onderhoud van de routes. Zogenaamde routeambassadeurs gaan de routes in de gaten houden. Zo kunnen zij zelf monitoren waar het beheer en onderhoud noodzakelijk is.

Vanaf september 2017 zijn de gesprekken in gang gezet voor aanleg en verbetering van de bestaande route in Herperduin. Gelet op de afspraken naar aanleiding van de tussenevaluatie van het IBeP, inzake toegankelijkheid en bereikbaarheid, heeft het Maashorst Team kaders meegegeven aan de Stg. Ruiters en menners. Zij hebben op hun beurt knelpunten van de huidige route door Herperduin in kaart gebracht, de wensen en knelpunten opgehaald bij hun achterban. De locatie van de toegangspoorten was bijvoorbeeld zo’n knelpunt.