Algemene voorwaarden (2022)                                 

Gastenverblijf Het Voorhuis

Toepassing: Gastenverblijf Het Voorhuis

Deze Algemene Huur Voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning Gastenverblijf Het Voorhuis, staande en gelegen aan de Erfdijk 20, 5373 KV te Herpen in Noord Brabant Nederland.

In deze Algemene Huur Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

Deze Algemene Huur Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze Algemene Huur Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

RESERVERING

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig

Voorwaarden:

1. VERHUUR EN HUUR

a. Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantiehuis, gelegen in Herpen, verder te noemen “het gehuurde”
De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
b. Met inventaris volgens gespecificeerde lijst, die aan dit contract is toegevoegd
c. Het gehuurde mag door niet meer dan 8 personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
d. In het gehuurde zijn wel (kleine) huisdieren tegen een kleine vergoeding toegestaan. (verblijf binnen alleen op de begane grond)
e. De huurprijs wordt bekend gesteld op de website www.gastenverblijfhetvoorhuis.nl en zal jaarlijks worden aangepast.
f. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven in bijlage I en inclusief gebruik van gas/water/licht, bedlinnen (dekbedden, kussens, dekbedovertrekken en (hoes-)lakens, badlinnen en keukenlinnen (theedoeken), voor maximaal 8 personen.
g. Niet inbegrepen in de huurprijs zijn de verplichte eindschoonmaak, gebruik Hot Tub, (Kleine)huisdieren en de toeristenbelasting van de gemeente Oss.
h. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.
i. Het geven van feesten e.d. in het gehuurde is niet toegestaan.
j. Het wandelen met de pony’s is geheel op eigen risico.
K. Het gebruik van de (bij te boeken) Hot Tub is geheel op eigen risico.

 

2. VERBLIJF IN HET GASTENVERBLIJF

• Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16.00 uur gebruikmaken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient het vakantiehuis uiterlijk om 12.00 uur te hebben verlaten. (Op maandag – donderdag is de uitchecktijd 10.00) Afwijkende tijden in overleg, op basis van beschikbaarheid  en tegen extra toeslag € 15,00 per uur.)
• Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
• Buiten mag alleen op de daartoe aangewezen plek een open vuur d.m.v. een vuurkorf worden gemaakt.
• Binnenshuis zijn (kleine) huisdieren alleen op de begane grond toegestaan.
• Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
• Barbecueën met de aanwezige BBQ is toegestaan.
• Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
• Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 8 personen (zie ook richtlijnen Rijksoverheid ivm Covid-19) is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon, wordt één extra bed geplaatst. Hiervoor wordt een toeslag gerekend van € 75,– per bed per verblijf.
• Het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, hiervoor geldt het volgende: De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd (i.v.m. illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

3. NAAM / NAMEN REISGENOTEN:

Een lijst met namen en adressen van het gezelschap wordt bij aankomst overhandigd aan de verhuurder (t.b.v. de door gemeente Oss verplicht gestelde verblijfsadministratie).

4. FINANCIËN

– De aanbetaling (50% van de huurprijs) dient uiterlijk 10 dagen na factuurdatum overeenkomst te worden voldaan. Het restant uiterlijk
4 weken voor aankomstdatum.

– Een eindschoonmaak aan het einde van het verblijf; hiervoor wordt € 90,00 in rekening gebracht.

– Een waarborgsom (zie artikel 5 hieronder) van € 250,00; deze dient eveneens vóóraf te worden gedaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum.

5. WAARBORGSOM

De verhuurder zal na het einde van het verblijf de waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is (zie artikel 4 en artikel 9). (uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de huurperiode)

6. ANNULERING
Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.

– Bij annulering binnen 24 uur na boeking  zijn er geen kosten aan verbonden
– Bij annulering tot de 42e dag vóór de begindatum van de huurperiode, blijft hij 30% van de huurprijs verschuldigd
– Bij annulering vanaf de 42e dag tot 28e dag tot aan de begindatum van de verhuurperiode 60%
– Bij annulering vanaf de 28e dag tot aan de begindatum van de verhuurperiode 90 %.
– Bij annulering op de begindatum of later bedragen de annuleringskosten 100%.

7. VERPLICHTING VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

8. VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

9. SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

10. KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder.

11. WANPRESTATIE VERHUURDER

Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de verhuurder mee te delen. De verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.
Hierbij wordt opgemerkt, dat verhuurder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil (met name: RIVM-maatregelen ivm Covid-19). Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, tuinbedrijven enz.
Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van de vertraging.

12. WANPRESTATIE HUURDER

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft de verhuurder het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen.
Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Wanneer de verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

13. WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene voorwaarden en/of overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer:

Gastenverblijf Het Voorhuis  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld (of aansprakelijkheid aanvaarden) voor de gedragingen van haar huurders ten aanzien van de door de overheid gestelde Corona-maatregelen en voor de mogelijkheid dat haar huurders blootgesteld worden aan een eventuele Coronabesmetting. 

 

 

 

Bijlage I

Beschrijving van de (vaste) inventaris vakantiehuis.

Tuin:

1 eettafel *)                                                  1 picknick tafel *)
8 stoelen *)                                                  1 trampoline *)  **)
1 vuurkorf + 1 mand brandhout              1 (hout) gestookte Hot Tub (5 – 6 personen) **)
1 Houtskool barbecue

*) gedurende het zomerseizoen
**) gebruik geheel op eigen risico

Woonkamer
1 bank
3 fauteuils
1 eettafel
8 stoelen
1 poef
1 TV + DVD

Keuken

1 eettafel, 6 stoelen, 2-persoons bank, Afzuigkap, gas kookstel, koelkast, losse oven, DE koffiezetmachine, waterkoker, diverse potten en pannen, serviesgoed

Tweepersoons slaapkamer eerste verdieping Tweepersoons slaapkamer eerste verdieping

2 x eenpersoonsbed 2 x eenpersoonsbed
2 nachtkastjes / lampjes 2 nachtkastjes / lampjes

Tweepersoons slaapkamer eerste verdieping Tweepersoons slaapkamer eerste verdieping

2 x eenpersoonsbed 2 x eenpersoonsbed
2 nachtkastjes / lampjes 2 nachtkastjes / lampjes

2x Badkamer begane grond Toiletruimte eerste verdieping
Inloopdouche/toilet Separate toiletruimte

Disclaimer:

Gastenverblijf Het Voorhuis  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld (of aansprakelijkheid aanvaarden) voor de gedragingen van haar huurders ten aanzien van de door de overheid gestelde Corona-maatregelen en voor de mogelijkheid dat haar huurders blootgesteld worden aan een eventuele Coronabesmetting. 

Algemene voorwaarden Workshops

Gastenverblijf Het Voorhuis

Toepassing: Workshops

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op workshops, trainingen en/of opleidingen overeenkomsten met betrekking tot het Gastenverblijf Het Voorhuis, staande en gelegen aan de Erfdijk 20, 5373 KV te Herpen in Noord Brabant Nederland.
(KVK nr: 67797849)

In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip ‘deelnemer’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot deelname aan een workshop, training, en/of opleiding.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

RESERVERING

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of
ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops, trainingen en/of opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs/bevestiging van inschrijving door Gastenverblijf Het Voorhuis.

2. INSCHRIJVINGEN

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Gastenverblijf het Voorhuis behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 8 deelnemers per workshop of cursus Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt middels een email op geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, wordt z.s.m. contact met u opgenomen.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. AFMELDEN DOOR DE DEELNEMER

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. ANNULERING/VERPLAATSING DOOR GASTENVERBLIJF HET VOORHUIS
4.1 Gastenverblijf Het Voorhuis is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Gastenverblijf Het Voorhuis is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Gastenverblijf Het Voorhuis is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 4 deelnemers zijn.
Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5. BETALING

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Gastenverblijf Het Voorhuis
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6. KLACHTEN

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Gastenverblijf Het Voorhuis op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Gastenverblijf Het Voorhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Gastenverblijf Het Voorhuis is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8. GEHEIMHOUDING

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Gastenverblijf Het Voorhuis toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9. OVERIG

9.1 Gastenverblijf Het Voorhuis behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Gastenverblijf Het Voorhuis Onze privacy policy vindt u hier.

 

Disclaimer:

Gastenverblijf Het Voorhuis  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld (of aansprakelijkheid aanvaarden) voor de gedragingen van haar deelnemers aan de Workshops ten aanzien van de door de overheid gestelde Corona-maatregelen en voor de mogelijkheid dat haar huurders blootgesteld worden aan een eventuele Coronabesmetting.