Algemene voorwaarden (2023)                                 

Gastenverblijf Het Voorhuis

Toepassing: Gastenverblijf Het Voorhuis

Deze Algemene Huur Voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning Gastenverblijf Het Voorhuis, staande en gelegen aan de Erfdijk 20, 5373 KV te Herpen in Noord Brabant Nederland.

In deze Algemene Huur Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

Deze Algemene Huur Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze Algemene Huur Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

RESERVERING

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig

Voorwaarden:

1. VERHUUR EN HUUR

a. Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantiehuis, gelegen in Herpen, verder te noemen “het gehuurde”
De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
b. Met inventaris volgens gespecificeerde lijst, die aan dit contract is toegevoegd
c. Het gehuurde mag door niet meer dan 8 personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
d. In het gehuurde zijn wel (kleine) huisdieren tegen een kleine vergoeding toegestaan. (verblijf binnen alleen op de begane grond)
e. De huurprijs wordt bekend gesteld op de website www.gastenverblijfhetvoorhuis.nl en zal jaarlijks worden aangepast.
f. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven in bijlage I en inclusief gebruik van gas/water/licht, bedlinnen (dekbedden, kussens, dekbedovertrekken en (hoes-)lakens, badlinnen en keukenlinnen (theedoeken), voor maximaal 8 personen.
g. Niet inbegrepen in de huurprijs zijn de verplichte eindschoonmaak, gebruik Hot Tub, (Kleine)huisdieren en de toeristenbelasting van de gemeente Oss.
h. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.
i. Het geven van feesten e.d. in het gehuurde is niet toegestaan.
j. Het wandelen met de pony’s is geheel op eigen risico.
K. Het gebruik van de (bij te boeken) Hot Tub is geheel op eigen risico.

 

2. VERBLIJF IN HET GASTENVERBLIJF

• Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16.00 uur gebruikmaken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient het vakantiehuis uiterlijk om 11.00 uur te hebben verlaten. (Op maandag – donderdag is de uitchecktijd 10.00) Afwijkende tijden in overleg, op basis van beschikbaarheid  en tegen extra toeslag € 15,00 per uur.)
• Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
• Buiten mag alleen op de daartoe aangewezen plek een open vuur d.m.v. een vuurkorf worden gemaakt.
• Binnenshuis zijn (kleine) huisdieren alleen op de begane grond toegestaan.
• Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
• Barbecueën met de aanwezige BBQ is toegestaan.
• Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
• Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 8 personen (zie ook richtlijnen Rijksoverheid ivm Covid-19) is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon, wordt één extra bed geplaatst. Hiervoor wordt een toeslag gerekend van € 75,– per bed per verblijf.
• Het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, hiervoor geldt het volgende: De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd (i.v.m. illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

3. NAAM / NAMEN REISGENOTEN:

Een lijst met namen en adressen van het gezelschap wordt bij aankomst overhandigd aan de verhuurder (t.b.v. de door gemeente Oss verplicht gestelde verblijfsadministratie).

4. FINANCIËN

– De aanbetaling (50% van de huurprijs) dient uiterlijk 10 dagen na factuurdatum overeenkomst te worden voldaan. Het restant uiterlijk
4 weken voor aankomstdatum.

– Een eindschoonmaak aan het einde van het verblijf; hiervoor wordt € 90,00 in rekening gebracht.

– Een waarborgsom (zie artikel 5 hieronder) van € 250,00; deze dient eveneens vóóraf te worden gedaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum.

5. WAARBORGSOM

De verhuurder zal na het einde van het verblijf de waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is (zie artikel 4 en artikel 9). (uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de huurperiode)

6. ANNULERING
Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.

– Bij annulering binnen 24 uur na boeking  zijn er geen kosten aan verbonden
– Bij annulering tot de 42e dag vóór de begindatum van de huurperiode, blijft hij 30% van de huurprijs verschuldigd
– Bij annulering vanaf de 42e dag tot 28e dag tot aan de begindatum van de verhuurperiode 60%
– Bij annulering vanaf de 28e dag tot aan de begindatum van de verhuurperiode 90 %.
– Bij annulering op de begindatum of later bedragen de annuleringskosten 100%.

7. VERPLICHTING VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

8. VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

9. SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

10. KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder.

11. WANPRESTATIE VERHUURDER

Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de verhuurder mee te delen. De verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.
Hierbij wordt opgemerkt, dat verhuurder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil (met name: RIVM-maatregelen ivm Covid-19). Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, tuinbedrijven enz.
Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van de vertraging.

12. WANPRESTATIE HUURDER

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft de verhuurder het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen.
Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Wanneer de verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

13. WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene voorwaarden en/of overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer:

Gastenverblijf Het Voorhuis  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld (of aansprakelijkheid aanvaarden) voor de gedragingen van haar huurders ten aanzien van de door de overheid gestelde Corona-maatregelen en voor de mogelijkheid dat haar huurders blootgesteld worden aan een eventuele Coronabesmetting. 

 

 

 

Bijlage I

Beschrijving van de (vaste) inventaris vakantiehuis.

Tuin:

1 eettafel *)                                                  1 picknick tafel *)
8 stoelen *)                                                  1 trampoline *)  **)
1 vuurkorf + 1 mand brandhout              1 (hout) gestookte Hot Tub (5 – 6 personen) **)
1 Houtskool barbecue

*) gedurende het zomerseizoen
**) Bij te boeken tegen een vergoeding en gebruik geheel op eigen risico

Woonkamer
1 bank
3 fauteuils
1 eettafel
8 stoelen
1 poef
1 TV + DVD

Keuken

1 eettafel, 6 stoelen, 2-persoons bank, Afzuigkap, gas kookstel, koelkast, losse oven, DE koffiezetmachine, waterkoker, diverse potten en pannen, serviesgoed

Tweepersoons slaapkamer eerste verdieping Tweepersoons slaapkamer eerste verdieping

2 x eenpersoonsbed 2 x eenpersoonsbed
2 nachtkastjes / lampjes 2 nachtkastjes / lampjes

Tweepersoons slaapkamer eerste verdieping Tweepersoons slaapkamer eerste verdieping

2 x eenpersoonsbed 2 x eenpersoonsbed
2 nachtkastjes / lampjes 2 nachtkastjes / lampjes

2x Badkamer begane grond Toiletruimte eerste verdieping
Inloopdouche/toilet Separate toiletruimte

Disclaimer:

Gastenverblijf Het Voorhuis  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld (of aansprakelijkheid aanvaarden) voor de gedragingen van haar huurders ten aanzien van de door de overheid gestelde Corona-maatregelen en voor de mogelijkheid dat haar huurders blootgesteld worden aan een eventuele Coronabesmetting.